Z Wikipedii o neuropatologii przy alzheimerze

Choroba Alzheimera Katowice Choroba Alzheimera Katowice
Choroba Alzheimera charakteryzuje się utratą neuronów i synaps kory mózgu i pewnych regionów podkorowych.
Skutkuje to zanikiem w zajętych obszarach z degeneracją w płatach skroniowych i ciemieniowych, jak też w części płatów czołowych i zakrętach obręczy37.

Badania z użyciem MRI i PET udokumentowały redukcję rozmiarów specyficznych obszarów mózgu chorych na AD, gdy przechodzili oni z etapu łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera, w porównaniu ze zdrowymi ludźmi w podeszłym wiekuŹródło: pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera

Jak diagnozuje się chorobę Alzheimera?

Alzheimer to choroba ciężka do zdiagnozowania i jej przebieg różni się od pacjenta do pacjenta.

Najważniejszym punktem diagnozy jest analiza historii choroby oraz wywiad rodzinny i środowiskowy.

Już na takiej podstawie można postawić w większości przypadków trafną diagnozę.

Dodatkowo wykonuje się badania neuropsychologiczne gdzie pacjent ma za zadanie skopiować obrazek, odejmować liczby seryjnie lub zapamiętać słowa i zdania.

Jako bardziej bezpośrednią metodę diagnostyczną uważa się skan PET mózgu osoby z podejrzeniem choroby Alzheimera, Wyniki tego skanu połączone z pozostałymi metodami prowadza do poprawnej diagnozy.

Liczba chorych na Alzheimera

Na chorobę Alzheimera zapadają głównie osoby starsze, jednak zdarza się ona również u młodszych osób.
Głównymi objawami są zaniki pamięci krótko i długo trwałej, otępienie.
Ostatecznie choroba ta prowadzi do śmierci. Szacuje się, że około 1 na 85 osób będzie miała Alzheimera w przyszłości, w podeszłym wieku.
Badacze wskazują, że procent populacji cierpiących na tą chorobę ma się zwiększać i jest większy wraz z rozwojem cywilizacyjnym.
W mniej rozwiniętych regionach zachorowań jest nawet o połowę mniej.
Dlatego też mówi się o tej chorobie jako o chorobie cywilizacyjnej..