rozwód rybnik

Czym jest prawo? Definicja z Wikipedii

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym ? system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe).
Tak rozumiane występuje, gdy mówi się, że ma się prawo (jest się uprawnionym) do czegoś.
Ten artykuł nie dotyczy tak rozumianego prawa.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo

Usługi świadczone przez radców prawnych

Radcy prawni zajmują się obsługą różnych klientów, którzy potrzebują jakiejś pomocy prawnej.

Bardzo często wchodzą oni w skład różnych kancelarii lub są zatrudniani przy firmach i uczelniach czy szkołach.

Świadczone przez nich usługi dedykowane są zarówno dużym firmom, jak i osobom prywatnym.

W przypadku dużych firm chodzi przede wszystkim o pomoc w zawieraniu konkretnych umów oraz o pomoc w samym prowadzeniu firmy pod względem prawnym.
Natomiast pomoc osobom prywatnym, najczęściej zatrudnionym w konkretnej firmie lub związanym z konkretną szkołą obejmuje sprawy rodzinne, majątkowe i sprawy opieki nad dziećmi.
Dzięki temu osoby zatrudnione w jakimś ośrodku mogą mieć zapewniony dostęp do obsługi prawnej.

Kwestia prawnika z Wikipedii

rozwód rybnik
Prawnik (daw.
jurysta) ? osoba naukowo lub zawodowo zajmująca się prawem. Niektóre systemy prawne wywodzące się z common law jako prawników najniższego stopnia zawodowego uznają także osoby o wykształceniu wyższym humanistycznym, zajmujące się zawodowo prawem.
Obecnie jednak w większości krajów świata do wykonywania zawodów mających związek z prawem jest wymagane wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a dla wykonywania kluczowych zawodów prawniczych, okresy dodatkowego stażu (aplikacja, asesura).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawnik.

Widok do druku:

rozwód rybnik