Firmy od analizy statystycznej

obliczenia do prac naukowych obliczenia do prac naukowychFirmy oferujące zbieranie i analizę danych muszą posiadać odpowiednie zaplecze oprogramowania ułatwiającego analizę tych danych.
Ponad to muszą odpowiednio zaprojektować eksperyment czy też badanie do potrzeb danego zadania. Wszystko to po to aby prześledzić i wykazać korelację między zmianami danych w zebranym zbiorze statystycznym.

Im wiece znajdzie się relacji między poszczególnymi danymi tym łatwiej przewidzieć zmiany dla przyszłych danych, a co za tym idzie przedstawiona analiza statystyczna będzie bardziej wartościowa.

Medyczne i nie tylko - badania marketingowe

Firmy zajmujące się badaniami marketingowymi i rynkowymi muszą zatrudniać różnych specjalistów, nie licząc oczywiście tych od analizy danych.
Wiele z tych firm korzysta z własnych systemów i programów, więc konieczne jest zatrudnienie ludzi do jego obsługi oraz informatyków do ich aktualizowania i administrowania.
W trakcie jednego badania dla klienta większość pracowników przykłada do niego swoja rękę na różnym etapie jego trwania i analizowania wyników.
Aplikacje dla tego biznesu sporo pomagają w tej pracy, jednak nie zrobią niczego za pracownika.
Badania i tak trzeba przeprowadzić, zebrać dane, komputer pomaga jedynie w ich organizacji i analizie.

Ankiety

Dane do analiz zbiera się różnymi metoda, a najpopularniejszą z nich są ankiety.
Ale czemu w ogóle zbiera się dane? Ponieważ statystykę stosuje się do opisu działań masowych na dużym i reprezentatywnym zbiorze danych.

Wracając do ankiet to jest to metoda badania na określonej grupie, która odpowiada na pytania ankietowe. Wyniki tych badań ankietowych są zbierane i wprowadzane do programu.

Kolejno dane są analizowane przez zespół statystyków, aby uzyskać z nich potrzebne informacje i zależności.

O szczegółach tych procesów można poczytać w sieci, ponieważ metody statystyczne są dość obszerne, ciężko byłoby je tutaj zamieścić..